Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
Serwis pogwarancyjny

Naprawy pogwarancyjne to naprawy usterek:

 

  • wykraczających poza warunki gwarancji
  • ujawnionych po upływie terminu gwarancji
  • w telefonie z kartą gwarancyjną zawierającą adnotację „ odmowa naprawy gwarancyjnej” lub równoznacznym      

 

 

Pragniemy zwrócić uwagę, że w przypadku przesyłania telefonów pogwarancyjnych wraz z gwarancyjnymi przesyłka jest bezpłatna.

 

  • Przed przystąpieniem do naprawy serwis informuje zgłaszającego e-mailem lub faxem o kosztach naprawy oraz cenie części potrzebnych do usunięcia usterki.


  • Serwis oczekuje na odpowiedź 3 dni robocze – w tym czasie zgłaszający zobowiązany jest do skontaktowania się z Klientem w celu uzyskania jego odpowiedzi


  • Jeśli Klient wyraża zgodę na naprawę serwis wystawia fakturę na punkt który przesłał telefon (celem dalszej refaktury na Klienta), bądź na życzenie – na dane użytkownika telefonu. Wysokość faktury jest identyczna jak kwota, na którą Klient wyraził zgodę.


  • W przypadku rezygnacji z naprawy serwis wystawia fakturę za obsługę 39 pln /brutto/ i 18 pln /brutto/ za transport telefonu w każdą ze stron, o ile nie był on przesłany/odsyłany z telefonami gwarancyjnymi.Ważna informacja !


1. Informujemy o konieczności regularnego sporządzania kopii zapasowej wszelkich istotnych dla użytkownika treści lub danych przechowywanych (zapisanych) w telefonie lub innym urządzeniu (takim jak modemy, tablety etc).


2. Kopia zapasowa winna być sporządzana przez użytkownika we własnym zakresie. Istotne dane winny być dodatkowo przechowywane na innym niż telefon, modem czy tablet urządzeniu lub karcie pamięci. W szczególności kopia zapasowa winna być sporządzona przez użytkownika przed przekazaniem telefonu lub innego urządzenia do serwisu.

3. Informujemy, iż w trakcie dokonywania czynności serwisowych, naprawy lub wymiany wadliwego lub uszkodzonego telefonu lub innego urządzenia mogą ulec utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu treści lub dane przechowywane (zapisane) w danym telefonie lub urządzeniu.

4. Biorąc pod uwagę charakter treści i danych przechowywanych (zapisanych) w telefonach i innych urządzeniach (dane osobowe, poufne dane Klientów, inne dane objęte ochroną na podstawie przepisów prawa), Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. może podjąć, za wyraźną pisemną zgodą Klienta, próbę zachowania treści lub danych przechowywanych (zapisanych) w telefonie lub innym urządzeniu w celu ich odtworzenia w telefonie lub innym urządzeniu, po zakończeniu czynności serwisowych. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. zastrzega, że nie gwarantuje, iż odtworzenie treści lub danych, o których mowa powyżej będzie skuteczne lub technicznie możliwe.

5. Spółka Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika telefonu lub innego urządzenia przekazanego do serwisu spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A., powstałe w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia – treści lub danych przechowywanych (zapisanych) w danym telefonie lub urządzeniu – w trakcie wykonywania czynności serwisowych, chyba, że do utraty, uszkodzenia lub zniszczenia treści lub danych doszło z winy serwisu lub na skutek niezachowania należytej staranności przez serwis przy wykonywaniu usługi.
 
Cennik usług pozagwarancyjnych:

 

Usługi serwisowe
(cena nie obejmuje kosztów transportu urządzenia)
 
Kwota brutto
     

I. Aktualizacja oprogramowania (w tym usunięcie kodu zabezpieczającego).

Wgranie do urządzenia najnowszej udostępnionej przez producenta wersji oprogramowania wraz z przywróceniem ustawień fabrycznych (1).

Usunięcie kodu zabezpieczającego (2).

 
55 PLN
     

II. Naprawa.

Wymiana wadliwych podzespołów lub akcesoriów wymagających demontażu urządzenia (3).

Kompleksowe końcowe testy jakościowe.

 
66 PLN
     

III. Naprawa z aktualizacją oprogramowania.

Wymiana wadliwych podzespołów, akcesoriów wymagających demontażu urządzenia lub całych urządzeń wymagających programowania (3).

Wgranie do urządzenia najnowszej udostępnionej przez producenta wersji oprogramowania wraz z przywróceniem ustawień fabrycznych.

Usunięcie kodu zabezpieczającego (2).

Kompleksowe końcowe testy jakościowe.

 
99 PLN
     

IV. Wymiana akcesorium lub całego urządzenia nie wymagającego demontażu / dodatkowego programowania.

Wymiana / zamontowanie akcesorium przez serwis lub wymiana całego urządzenia nie wymagającego dodatkowego programowania (3).

 
39 PLN
     

V. Ekspertyza techniczna (gdy brak akceptacji kosztorysu naprawy).

Diagnoza zgłoszonej usterki urządzenia lub akcesorium.

Wycena naprawy.

 
39 PLN
     

VI. Czyszczenie urządzenia.

Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia (4).


Aktualizacja oprogramowania wraz z przywróceniem ustawień fabrycznych (1).


Wymiana wskazanych przez klienta elementów obudowy (opcja na życzenie klienta) (3).

 
110 PLN
     
Usługi dodatkowe.  
kwota brutto
     

Opłata za usługę logistyczną.

Opłata naliczana w przypadku przesyłania do Serwisu urządzeń wyprodukowanych przez podmioty, których Serwis nie posiada autoryzacji, tym samym co do których czynności serwisowe nie mogą być podjęte. Listę aktualnych autoryzacji CCS S.A. można znaleźć na głównej stronie witryny internetowej. Opłata może zostać powiększona o koszty transportu zgodnie z cennikiem.

 
15 PLN
     
Transport.
Transport urządzenia za pośrednictwem firmy kurierskiej w jedną stronę.
 
18 PLN
     

Utylizacja.

Bezpłatna utylizacja na życzenie klienta urządzenia, akcesoriów lub wymienionych podzespołów.

 
0 PLN
     

 

(1) Aktualizacja oprogramowania każdorazowo wiąże się z usunięciem wszystkich danych użytkownika z pamięci urządzenia.

(2) W zależności od rodzaju blokady; nie dotyczy blokady SIMLOCK.

(3) Cena usługi nie obejmuje kosztów wymienianych podzespołów / akcesoriów / całych urządzeń.

(4) Mechaniczne usunięcie zanieczyszczeń z dodatkowym wykorzystaniem preparatów chemicznych oraz naświetlanie lampą UV. Dotyczy zarówno elementów obudowy jak i wewnętrznych podzespołów.

 

Uwaga!
Czynności serwisowe w naprawie pogwarancyjnej wykonywane są jedynie po akceptacji kosztorysu przedstawionego klientowi. W przypadku braku odpowiedzi od klienta w ciągu 5-ciu dni od momentu jego wysłania lub odmowy akceptacji kosztów naprawy, urządzenie zostanie odesłane do Klienta bez podjęcia czynności serwisowych za pobraniem wraz z wystawioną fakturą/paragonem za zrealizowaną usługę Ekspertyzy Technicznej oraz Transportu (zgodnie z powyższym cennikiem).

 

 


 

Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.