Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2018

Raport bieżący nr 21/2018

Data sporządzenia: 2018-06-28

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Zawarcie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy Emitentem a ING Bankiem Śląski S.A. i ustanowienie zabezpieczenia.       

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:        

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie („dalej zwanej Emitentem”) informuje o zawarciu w dniu 28 czerwca 2018 r. pomiędzy Emitentem a ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej zwanym „Bankiem”) Aneksu do Umowy Wieloproduktowej i ustanowieniu przez Emitenta zabezpieczenia. Na mocy powołanej Umowy Wieloproduktowej Emitent dysponuje odnawialnym limitem kredytowym do kwoty w wysokości 8.000.000 zł (osiem milionów złotych), przeznaczonym do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku bankowym do kwoty sublimitu w wysokości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) oraz w formie gwarancji bankowych w ramach sublimitu do kwoty 3.000.000 zł (trzy miliony złotych).
Najistotniejsze zmiany wynikające z powołanego Aneksu do Umowy Wieloproduktowej sprowadzają się do:
a) przedłużenia okresu dostępności powołanego limitu kredytowego do dnia 30 czerwca 2019 r.,
b) obowiązku ustanowienia - jako jednej z form zabezpieczenia wierzytelności Banku – weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczonego przez spółkę zależną Fresh Mobile Concepts sp. z o.o.,
c) usunięcia postanowień dotyczących zdefiniowania jako dodatkowe przypadki naruszenia powołanej Umowy, uprawniające Bank do odmowy podpisania przez Bank poszczególnych umów kredytu (dotyczących kredytów obrotowych) lub umów zlecenia (dotyczących udzielenia na zlecenie Emitenta gwarancji bankowych) jak również powodujące brak zobowiązania Banku do wypłaty kredytu, następujących okoliczności:
- wszczęcie przeciwko Emitentowi postępowania sądowego, o wartości przekraczającej 400.000 (czterysta tysięcy) zł,
- wszczęcie przeciwko Emitentowi postępowania egzekucyjnego sądowego lub administracyjnego, o wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,
- negatywna decyzja w sprawie postępowań kontrolnych za lata 2012-2013 prowadzonych u Emitenta.

28-06-2018

Jerzy Maciej Zygmunt
prezes zarządu
28-06-2018 Aleksandra Kunka
wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.