Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2018

Raport bieżący nr 10/2018

Data sporządzenia: 2018-04-12          

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Projekt uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 r.    

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:        

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie informuje, że w ramach projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 11 maja 2018 r., Zarząd przedstawił projekt uchwały dotyczącej podziału zysku za 2017 r., w którym proponuje aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę, zgodnie treścią której to uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanowi dokonać podziału zysku netto spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2017, w kwocie 1.442.025,83 zł (jeden milion czterysta czterdzieści dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), w ten sposób, że:
a) część zysku netto w kwocie 1.430.190 zł (jeden milion czterysta trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych) przeznaczy na wypłatę dywidendy – to jest w kwocie 0,09 zł (dziewięć groszy) na każdą akcję spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A.;
b) wyłączy od podziału pozostałą po wypłacie dywidendy część zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. za rok obrotowy 2017 w kwocie 11.835,83 zł (jedenaście tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych i osiemdziesiąt trzy grosze) i przeznaczy ją na kapitał zapasowy;
c) jako dzień dywidendy ustalony zostanie dzień 21 maja 2018 roku;
d) jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostanie dzień 29 maja 2018 roku.

 

12-04-2018 Jerzy Zygmunt
prezes zarządu
12-04-2018 Robert Frączek wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.