Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2017

Raport bieżący nr 15/2017

Data sporządzenia: 2017-06-08

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Wniosek akcjonariuszy dotyczący umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:                                   

Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 8 czerwca 2017 r. wpłynęło do Spółki żądanie dwóch akcjonariuszy tj. (i) Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, posiadającego według świadectwa depozytowego 510.909 (pięćset dziesięć tysięcy dziewięćset dziewięć) sztuk akcji Spółki i (ii) Pana Eryka Karskiego, posiadającego według świadectwa depozytowego 401.562 (czterysta jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwie) sztuki akcji Spółki, dotyczące zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r.
Żądanie obejmuje w szczególności wprowadzenie w punkcie 14 porządku obrad podpunktów o następującym brzmieniu:
f) podział zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.,
g) przeznaczenie części kapitału zapasowego na dywidendę i utworzenie funduszu rezerwowego z przeznaczeniem na dywidendę,
h) wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminów wypłaty dywidendy.
Nadto, powołani akcjonariusze w żądaniu zgłosili projekty uchwał dotyczące powołanych punktów porządku obrad, a w szczególności projekt uchwały, zgodnie z której treścią:
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala wypłatę dywidendy w wysokości 2.383.650,00 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych) to jest w kwocie 0,15 zł (piętnaście groszy) na jedną akcję spółki,
- dywidenda zostanie sfinansowana w kwocie 1.748.010 zł (jeden milion siedemset czterdzieści osiem tysięcy dziesięć złotych) z zysku netto wypracowanego w roku 2016 r. i w kwocie 635.640 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych) z funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy,
- jako dzień dywidendy ustalony zostaje 14 lipca 2017 r.,
- jako termin wypłaty dywidendy ustalony zostaje 28 lipca 2017 r.
Nadto, powołani akcjonariusze złożyli w żądaniu wniosek o nieprocedowanie punktu 14) podpunkt f) dotychczasowego porządku obrad – w przypadku podjęcia uchwały objętej podpunktem f) proponowanym przez powołanych akcjonariuszy.
Nadto, powołani akcjonariusze przedstawili uzasadnienie żądania.
W załączeniu przekazujemy pełną treść żądania powołanych akcjonariuszy w tym zaś treść projektów zgłoszonych uchwał.
Po dokonaniu analizy powołanego żądania akcjonariuszy, Zarząd Spółki podejmie wszelkie działania przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

08-06-2017 Jerzy Maciej Zygmunt
prezes zarządu
08-06-2017 Aleksandra Kunka
wiceprezes zarządu

wstecz

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Zadanie_akcjonariuszy.pdf)Zadanie_akcjonariuszy.pdf255 Kb
 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.