Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2016

Raport bieżący nr 4/2016

Data sporządzenia: 2016-07-27

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy Emitentem a ING Bankiem Śląskim S.A. i ustanowienie zabezpieczenia.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. 

Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Emitentem") informuje o zawarciu w dniu 27 lipca 2016 r. pomiędzy Emitentem a ING Bankiem Śląskim S.A. (dalej zwanym "Bankiem") Aneksu do Umowy Wieloproduktowej i ustanowienia przez Emitenta zabezpieczenia.
Na mocy powołanej Umowy Wieloproduktowej Emitent dysponuje odnawialnym limitem kredytowym do kwoty w wysokości 8.000.000 zł (osiem milionów złotych), przeznaczonym do wykorzystania w formie kredytów obrotowych w rachunku bankowym do kwoty sublimitu w wysokości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych) oraz w formie gwarancji bankowych w ramach sublimitu do kwoty 3.000.000 zł (trzy miliony złotych).
Najistotniejsze zmiany wynikające z powołanego Aneksu do Umowy Wieloproduktowej sprowadzają się do:
a) przedłużenia okresu dostępności powołanego limitu kredytowego do dnia 30 czerwca 2018 r.,
b) obowiązku ustanowienia - jako jednej z form zabezpieczenia wierzytelności Banku – weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową,
c) zdefiniowania jako dodatkowe przypadki naruszenia powołanej Umowy, uprawniające Bank do odmowy podpisania przez Bank poszczególnych umów kredytu (dotyczących kredytów obrotowych) lub umów zlecenia (dotyczących udzielenia na zlecenie Emitenta gwarancji bankowych) jak również powodujące brak zobowiązania Banku do wypłaty kredytu, następujących okoliczności:
- wszczęcie przeciwko Emitentowi postępowania sądowego, o wartości przekraczającej 400.000 (czterysta tysięcy) zł,
- wszczęcie przeciwko Emitentowi postępowania egzekucyjnego sądowego lub administracyjnego, o wartości przekraczającej 100.000 (sto tysięcy) złotych,
- negatywna decyzja w sprawie postępowań kontrolnych za lata 2012-2013 prowadzonych u Emitenta.  

Powołany w punkcie b) weksel własny in blanco został wystawiony przez Emitenta w dniu 27 lipca 2016 r. 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

27-07-2016 Jerzy Zygmunt prezes zarządu
27-07-2016 Aleksandra Kunka wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.