Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2013

Raport bieżący nr 40/2013

Data sporządzenia: 12-12-2013

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że w dniu 12 grudnia 2013 r. Spółka została powiadomiona przez Pana Jakuba Zygmunta, będącego akcjonariuszem Spółki, który poinformował, na podstawie art. 69 ust. 2 punkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5) i art. 87 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas łącznie posiadanego przez Jerzego Zygmunta i Jakuba Zygmunta udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, w spółce Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie (dalej zwanej "Spółką").
Jakub Zygmunt poinformował że powołana zmiana udziału nastąpiła na skutek (data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy niniejsze zawiadomienie):
- zawarcia w dniu 15 listopada 2013 r. na rynku NewConnect przez Jerzego Zygmunta transakcji sprzedaży 37.446 (trzydziestu siedmiu tysięcy czterystu czterdziestu sześciu) akcji Spółki i rozliczenia tych transakcji w dniu 20 listopada 2013 r.,
- zawarcia w dniu 20 listopada 2013 r. na rynku NewConnect przez Jakuba Zygmunta transakcji sprzedaży 72.121 (siedemdziesięciu dwóch tysięcy stu dwudziestu jeden) akcji Spółki i rozliczenia tych transakcji w dniu 25 listopada 2013 r.,
- zawarcia w dniu 28 listopada 2013 r. na rynku NewConnect przez Jerzego Zygmunta transakcji sprzedaży 12.500 (dwunastu tysięcy pięciuset) akcji Spółki i rozliczenia tych transakcji w dniu 3 grudnia 2013 r.,
- zawarcia w dniu 5 grudnia 2013 r. na rynku NewConnect przez Jakuba Zygmunta transakcji sprzedaży 5.900 (pięciu tysięcy dziewięciuset) akcji Spółki i rozliczenia tych transakcji w dniu 10 grudnia 2013 r.,
- zawarcia w dniu 6 grudnia 2013 r. na rynku NewConnect przez Jakuba Zygmunta transakcji sprzedaży 6660 (sześciu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu) akcji Spółki i rozliczenia tych transakcji w dniu 11 grudnia 2013 r.,
- zawarcia w dniu 6 grudnia 2013 r. na rynku NewConnect przez Jerzego Zygmunta transakcji sprzedaży 27.608 (dwudziestu siedmiu tysięcy sześciuset ośmiu) akcji Spółki i rozliczenia tych transakcji w dniu 11 grudnia 2013 r.
Z treści zawiadomienia wynika, że na skutek zawarcia i rozliczenia powołanych wyżej transakcji, łącznie posiadany przez Jerzego Zygmunta i Jakuba Zygmunta udział ponad 33% ogólnej liczby głosów uległ zmniejszeniu o około 1,02 % ogólnej liczby głosów.
Nadto, z treści zawiadomienia wynika, że: przed powołaną zmianą udziału Jerzy Zygmunt i Jakub Zygmunt łącznie posiadali 9.290.396 (dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowiło około 58,46 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 9.290.396 (dziewięciu milionów dwustu dziewięćdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu sześciu) głosów, co stanowiło udział w ogólnej liczbie głosów na poziomie około 58,46 %, zaś po powołanej zmianie udziału Jerzy Zygmunt i Jakub Zygmunt łącznie posiadają 9.128.161 (dziewięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden) akcji Spółki, co stanowi około 57,44% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 9.128.161 (dziewięciu milionów stu dwudziestu ośmiu tysięcy stu sześćdziesięciu jeden) głosów, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów na poziomie około 57,44 %.
Niezależnie od powyższego, Jakub Zygmunt poinformował, że: przed powołaną zmianą udziału jego ojciec Jerzy Zygmunt posiadał indywidualnie 9.090.396 (dziewięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowiło około 57,20% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 9.090.396 (dziewięciu milionów dziewięćdziesięciu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu sześciu) głosów, co stanowiło udział w ogólnej liczbie głosów na poziomie około 57,20%, zaś po powołanej zmianie udziału, Jerzy Zygmunt posiada indywidualnie 9.012.842 (dziewięć milionów dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści dwie) akcje Spółki, co stanowi około 56,72% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 9.012.842 (dziewięciu milionów dwunastu tysięcy ośmiuset czterdziestu dwóch) głosów, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów na poziomie około 56,72%.
Nadto, Jakub Zygmunt poinformował, że przed powołaną zmianą udziału posiadał indywidualnie 200.000 (dwieście tysięcy) akcji Spółki, co stanowiło około 1,26% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniało do 200.000 (dwustu tysięcy) głosów, co stanowiło udział w ogólnej liczbie głosów na poziomie około 1,26%, zaś po powołanej zmianie udziału Jakub Zygmunt posiada indywidualnie 115.319 (sto piętnaście tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcji Spółki, co stanowi około 0,73% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do 115.319 (stu piętnastu tysięcy trzystu dziewiętnastu) głosów, co stanowi udział w ogólnej liczbie głosów na poziomie około 0,73%.
Jednocześnie Jakub Zygmunt poinformował, że nie istniały i nie istnieją podmioty zależne ani od Jerzego Zygmunta ani od Jakuba Zygmunta, które posiadałyby akcje Spółki jak również ani Jerzy Zygmunt ani Jakub Zygmunt nie zawarli umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

12-12-2013 Jerzy Zygmunt
prezes zarządu
12-12-2013 Robert Frączek wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.