Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2013

Raport bieżący nr 34/2013

Data sporządzenia: 03-12-2013

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Informacja o przekroczeniu progu 5% głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej „Spółką”) z siedzibą w Piasecznie informuje, że w dniu 3 grudnia 2013 r. otrzymał od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna (dalej zwanego „TFI PZU SA”) zawiadomienie, w którym TFI PZU SA działając w imieniu i na rzecz zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych:
1. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy,
2. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji (zwanych dalej „Funduszami TFI PZU”), zawiadomił, że w wyniku zawarcia w dniu 28 listopada 2013 r. transakcji kupna 800.000 (słownie: ośmiuset tysięcy) akcji Spółki, udział Funduszy TFI PZU w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5%.

Z treści zawiadomienia wynika również, że liczba posiadanych akcji przed zmianą udziału wynosiła: 0, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosił: 0%, liczba głosów z akcji wynosiła: 0, zaś procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosił: 0%. Nadto, z treści zawiadomienia wynika, że liczba akcji posiadanych po zmianie udziału wynosi 800.000 (osiemset tysięcy), procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki wynosi: 5,0343%, liczba głosów z akcji wynosi 800.000 (osiemset tysięcy), procentowy udział w ogólnej liczbie głosów wynosi: 5,0343%.

Zgodnie z treścią zawiadomienia TFI PZU SA jako podmiot zarządzający, może w imieniu Funduszy TFI PZU wykonywać prawo głosu na walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

03-12-2013 Jerzy Zygmunt
prezes zarządu
03-12-2013 Robert Frączek wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.