Solidny serwis
Wysoka jakosc
Dobre ceny
2013

Raport bieżący nr 30/2013

Data sporządzenia: 28-11-2013

Spółka: CYFROWE CENTRUM SERWISOWE S.A.

Temat: Informacja o przekroczeniu progu 5% głosów.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:                                    
Zarząd spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. (dalej zwanej "Spółką") z siedzibą w Piasecznie informuje, że w dniu 28 listopada 2013 r. otrzymał od ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (zwanego dalej "ALTUS TFI S.A.") zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 87 ust. 1 punkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z którego wynika, że fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. przekroczyły próg 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Zgodnie z treścią zawiadomienia, przekroczenie progu 5% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w wyniku nabycia łącznie 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji Spółki w transakcjach z dnia 26 listopada 2013 r., zawartych poza obrotem zorganizowanym. Transakcje zostały rozliczone w dniu 27 listopada 2013 r.

Nadto, zgodnie z treścią zawiadomienia, przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. nie posiadały akcji Spółki. Po zmianie udziału, fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji Spółki, które stanowią 9,44% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 1.500.000 (jednego miliona pięciuset tysięcy) głosów, co stanowi 9,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Nadto, zgodnie z treścią zawiadomienia, brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

28-11-2013 Jerzy Zygmunt
prezes zarządu
28-11-2013 Robert Frączek wiceprezes zarządu

wstecz

 
Używamy cookies w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Więcej znajdziesz w Polityce Prywatności.